Zmením SVET

Malý človek s veľkými snami.

Čo ak svet potrebuje práve iracionálne myslenie a nezodpovedné správanie, za aké dospelí deti kritizujú? 

 

Deti na rozdiel od dospelých nepremýšľajú, prečo veci nerobiť… Deti veľa snívajú – pre nás je to základ, aby sa sny stali skutočnosťou.

Je úžasné, že my dospelí máme odhodlaných nástupcov, ktorí chcú žiť v lepšom a krajšom svete.

Veríme, že tanec mení a formuje osobnosť k lepšiemu. Okrem toho, že tanec rozvíja dieťa vo všetkých smeroch či už po stránke pohybovej, emotívnej, napomáha sa začleniť v kolektívne, pomáha k zdravému sebavedomiu a podporuje kreativitu. Ma veľa pozitívnych vplyvov aj  na telo. Rozvíja komplexne citlivú detskú dušičku.

Dôverujme deťom, a podporme ich aby sa nikdy nevzdávali svojej vášne. Zmenia tým budúcnosť. Majú moc zmeniť svet.

Každé dieťa túži po veľkých snoch, dovoľme im myslieť vo veľkom.“Zmením svet“.

„Učte svoje deti, že sú jedinečné. Nebudú cítiť tlak, aby boli ako ostatní.“ – (Cindy Cashman)

 

Inšpirované vlastnými deťmi

Vďaka Karinka a Adamko

by: Mgr. Lucia Frimerová