Balet pre deti

Balet pre deti

  • VEK: 7-12 rokov
  • TANEČNÉ LEKCIE: utorok
  • TRVANIE: celý školský rok
  • MIESTO KURZU: FRIMart studio
  • PERIODICITA: 1 x týždenne / 60 min.
  • CENA: 20 EUR / mesiac

Popis krúžku

Cieľom hodín je osvojenie si správneho postavenia, držania tela a oboznámenie sa so základnými prvkami techniky klasického tanca. Prostredníctvom hodiny baletu dieťa hravou formou rozvíja svoju pohybovú koordináciu (koordináciu dolných končatín s hornými končatinami s pohybmi hlavy a trupu), rytmus, orientáciu a pohyb v priestore, pohybový rozsah, spevňuje svalstvo, pracuje na posilnení posturálneho svalstva pre správny anatomický vývoj.

O nás

Tanečné štúdio FRIMart

Najčastejšie otázky

Odpovede na časté otázky

Cenník

Pre vybraný detský krúžok