Zápis na rok 2020/2021

 • Balet pre deti od 6 - 11 rokov

 • tréning: utorok 14:30 - 15:30 /nová skupina/
 • PRE DETI: 6-11 rokov
 • TRVANIE: celý školský rok 2020/2021
 • LEKTOR: Nevenka Oravcová
 • OBLEČENIE: tanečné dresy, legíny, sukňa, baletné cvičky
 • MIESTO: FRIMart studio, Budovateľská 34, Prešov
 • PERIODICITA: 1x týždenne / 60 min.

CENA: 20 € / mesiac

PRIHLÁSIŤ DIEŤA

Cieľom hodín je osvojenie si správneho postavenia, držania tela a oboznámenie sa so základnými prvkami techniky klasického tanca. Prostredníctvom hodiny baletu dieťa hravou formou rozvíja svoju pohybovú koordináciu (koordináciu dolných končatín s hornými končatinami s pohybmi hlavy a trupu), rytmus, orientáciu a pohyb v priestore, pohybový rozsah, spevňuje svalstvo, pracuje na posilnení posturálneho svalstva pre správny anatomický vývoj. 

Hodina pozostáva zo zahrievacích cvičení, prípravných cvičení na zemi, spevňujúcich a naťahujúcich cvičení, základných prvkov a krátkych pohybových variácií. Súčasťou hodiny sú tiež rytmicko-pohybové variácie v priestore a práca s hudbou.

Vhodné aj ako všeobecná príprava pre iné formy tanca.

Lektor: Nevenka Oravcová

 • absolutórium Dis. art na 8 r. konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave

 • pôsobenie vo folklórnych súboroch Lúčnica a SĽUK

 • 1996-2006 zamestnanie ako profesionálna tanečnica v medzinárodnom divadle HET INTERNATIONAAL DANSTHEATER / IDT v Amsterdame

 • 2007 absolvovanie “Vancouver School of Bodywork and Massage” ako Certified Spa Therapist -700h v Canade

 • 2016 Medzinárodný diplom RYT 200 Sicananda Yoga Vedanta School