NOVÝ TERMÍN KURZU

15.9.2019/ nedeľa/17:00 

 

 • TRVANIE: 8 x 60 min.
 • MIESTO KURZU: FRIMart studio, Budovateľská 34, Prešov
 • PERIODICITA: 1 x týždenne

CENA KURZU: 45 € / osoba

PRIHLÁSIŤ SADARUJTE TANEC

POPIS KURZU


V spolupráci s Tango clubom Vám prinášame nový kurz Argentínskeho Tanga v Prešove.  Naši vyškolený lektori Vás budú sprevádzať týmto kurzom, ktorých garantmi sú zakladatelia Academia Nacional del Tango de la República Argentina v Buenos Aires Maestros Gloria and Rodolfo Dinzel autori systému DINZEL, jediného, uceleného a komplexného systému výuky tanga od jeho pohybovej a figuratívnej "gramatiky" až po dokonalú improvizáciu. 

 

Tango je párový tanec, ktorý pozostáva zo série krokov a postojov.Argentínske tango je odlišné od klasického tanga / súťažný štandartný spoločenský tanec/. Argentínske tango má typické latinskoamerické držanie tela, tanečníci sa držia hruďou a tvárou oproti sebe v prirodzenom držaní – objatí, zboku pripomína písmeno „H“ alebo „A“, tanec je postavený na spoločnej plynulej tanečnej chôdzi a na improvizácii bez predpísaných pravidiel. Je aj príjemnou pohybovou, relaxačnou a spoločenskou aktivitou, ktorej je možné sa venovať v akomkoľvek veku.

 

 Termíny kurzov nájdete aj v ROZVRHU

1.  úroveň - ZAČIATOČNÍCI

 • Naučíte sa základné kroky a tanečné figúry
 • Dĺžka trvania kurzu: 8 x 60 min.
 • Úhrada za základné kurzy je prevodom na účet
 • Až po uhradení platby máte záväzne rezervované miesto v kurze!
 • možnosť pokračovať v kurze pre mierne pokročilých

 Ak máte záujem o niektorý z tanečných kurzov je POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ:

 • termíny kurzov nájdete na domovskej stránke po kliknutí na logo
 • e-mail: frimartstudio@gmail.com
 • telefonicky: 0908 331 814
 • alebo online PRIHLÁŠKA