Zápis na rok 2020/2021

Pre deti od 6 rokov

  • tréningy: utorok a štvrtok od 17:00 - 18:00
  • TRVANIE: celý školský rok
  • MIESTO KURZU: FRIMart studio, Budovateľská 34, Prešov
  • PERIODICITA: 2 x týždenne
  • MOŽNOSŤ SÚŤAŽNÉHO TANCA - hobby a tanečný šport

CENA: 23 € / mesiac

PRIHLÁSIŤ DIEŤAROZVRHCENNÍK

PREČO SA NAUČIŤ TANCOVAŤ U NÁS?

Máte doma školáka alebo školáčku, a majú radi tanec, pohyb a hudbu? Nechajte nás v tanečnom štúdiu FRIMart Prešov rozvinúť talent vašich detí. Sledujte, ako ich tanec baví a vyrastajú z nich šikovní tanečníci. V krúžku spoločenských tancov sa deti hravou a zaujímavou formou naučia základy štandardných tancov, latinsko-amerických tancov a jednoduché choreografie moderných tancov. Deti sú rozdelené do jednotlivých skupín podľa veku. Radi Vás privítame v kolektíve tanečného štúdia FRIMart, kde máte možnosť naplno využiť tanečný potenciál vašich detí.

VÝCHOVÁVAME TANCOM

Výchova tancom je spôsob využitia voľného, resp. každého možného času, čím sa zaraďuje k jedným z najdôležitejších ukazovateľov životného štýlu. Úlohou tanca je naučiť sa koordinovanému pohybu v súlade s hudbou, s jej tempom, rytmom, melódiou a dynamikou, tým prispieť k telesnej zdatnosti, kultúry pohybu a hudobnosti. Tanec pomáha vytvárať charakter a osobnosť človeka.

PODPORUJEME KREATIVITU

Na tanečných lekciách učíme základné kroky latinsko-amerických a štandardných tancov. Neskôr spájame figúry do krátkych zostáv, uvedomujeme si priestor, zvykáme si tancovať vo dvojici alebo v kolektíve, rozpoznávame rytmus. Podporujeme kreativitu, správny vývoj, držanie tela, koordináciu tela a rytmiku.

UČÍME SLUŠNÉMU SPRÁVANIU

Tanec zdraviu prospieva a učí aj k slušnému správaniu, či už medzi chlapcami alebo dievčatami a tiež spoločenskému bontónu. Z chlapcov sa stávajú džentlmeni a z dievčat dámy. Našou snahou bude od začiatku vytvoriť tanečné páry, ktoré sa môžu neskôr zúčastňovať tanečných súťaží hobby.

UČÍME TANCE

Spoločenský tanec je najprirodzenejšou ľudskou pohybovou aktivitou, ktorú poznáme. Spoločenský tanec je vynikajúci pre celé telo, rozvíja koordináciu myslenia a svalov, povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku a hlavne nás učí spoločenskému životu. Prináša nám mnoho výhod a taktiež je to spôsob, ako sa stretnúť a zoznámiť s novými ľuďmi a tiež osobou opačného pohlavia. Spoločenské tance sa delia na 2 skupiny: Sú to tance Štandardné a Latinsko-americké tance. Do štandardných tancov patria: Waltz, Tango, Valčík, Slowfoxtrot a Quickstep. Do latinskoamerických tancov patria: Samba, Cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive.
Tanečné kurzy štandardných tancov sú charakteristické uzavretým párovým držaním. Súčasný štandardný štýl sa vyznačuje dravosťou, obdivom ku kráse, romantickosťou a citovým prežitím hudby a pohybu. Štandardné tance sú historicky staršie ako latinsko-americké tance. Ich pôvod pochádza ( okrem tanga ) z európskej kultúrnej tradície . Pre štandardné tance je typické pevné a rámové držanie tanečného páru, kedy pár počas celej doby tanca stojí " telo na telo " vždy čelom k sebe. Do štandardných tancov patria: Waltz, Tango, Valčík, Slowfoxtrot a Quickstep.
Latinsko-americké tance sú tance, ktoré sa tancujú vo voľnejšom držanií než tance štandardné a sú charakteristické väčšou voľnosťou pohybu, variácií i tanečného oblečenia. Latinsko-americké tance sa tancujú, ako na mieste tak aj v pohybe po celom tanečnom parkete. Pohyb v latinsko-amerických tancoch je rovnako ako hudba plná energie. Do latinskoamerických tancov patria: Samba, Cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive.
 

Tanec je viac ako pohyb a úspech, je to zmysel života, ktorý prináša radosť i slobodu . . .

Dajte aj vy šancu svojmu dieťaťu a prihláste ho do tanečného štúdia FRIMart Prešov. Vy spravíte prvý krok a my s vašimi deťmi spravíme ďalšie, ich prvé tanečné.

 

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VÁS!