MIKY dance

 • Tanečno pohybová prípravka pre deti
 • VEK: 5 ročné deti
 • TRVANIE: celý školský rok
 • MIESTO KURZU: FRIMart studio
 • PERIODICITA: 1 x týždenne / 45 min.
 • CENA: 24  EUR/ mesiac

Popis krúžku

Predškolské obdobie je ideálnym obdobím na utváranie základných pohybových schopnosti. Zdokonaľuje sa správna držanie tela, zlepšuje sa pohybová koordinácia a ohybnosť, skvalitňuje sa elegancia pohybov, osvojujú sa rôzne pohybové zručnosti.

Doprajte deťom dostatok príležitosti k pohybu, tancu a hudbe. 

Čo je MIKY dance?

 • Mini dance  je tanečno – pohybová prípravka venovaná 5 ročným deťom, chlapcom a dievčatám.
 • Krúžok prebieha hravou formou, do ktorej sú zaradené rôzne tance, hry, riekanky, pohybovo-relaxačné rozprávky.
 • Deti sa na hodinách učia vnímať hudbu, vytieskávať rytmus, zlepšujú koordináciu tela, zabávajú sa a uči sa spolupracovať v skupinkách.
 • Postupne deti oboznamujeme so spoločenskými tancami a základmi folklóru.
 •  Deti budú mat počas školského roka 2. vystúpenia pre rodičov

Je potrebné, aby dieťa bolo samostatné a vedelo spolupracovať s lektorom a s deťmi v kolektíve.  Rodičia niesu prítomní na hodinách. Bežná prítomnosť rodičov na lekciách nieje potrebná z dôvodu zachovania dostatočnej koncentrácie detí na lektorku. Rodič môže byť prítomný na 1. lekcii, ak o to požiada a má pocit, že jeho dieťa bez jeho prítomnosti ešte hodinu nezvládne.

Pozri aj

Svadobný tanec - "Prekvapte svojím tancom"
This is default text for notification bar