NAJBLIŽŠÍ TERMÍN 

  • TERMÍN: 29.3.2019 / piatok

  • ČAS: 19:00 - 20:30
  • MIESTO: FRIMart studio, Budovateľská 34, Prešov
  • VEČER PLNÝ HUDBY A TANCA V TANEČNEJ ŠKOLE FRIMART
  • JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ ZATANCOVAŤ SI SPOLOČENSKÉ TANCE:
  • ŠTANDARDNÉ TANCE: WALTZ, TANGO, VALČÍK, QUICKSTEP
  • LATINSKO-AMERICKÉ: SAMBA, CHACHA, RUMBA, JIVE, SALSA
  • TANGO ARGENTINO

VSTUPNÉ: 5 € / osoba

ONLINE REZERVÁCIA

PRE KOHO JE TANČIAREŇ FRIMART URČENÁ?

Tanečný večer je určený pre všetkých, ktorí si chcú zatancovať spoločenské tance. Pre všetky úrovne kurzov spoločenských tancov, kde si páry môžu zatancovať čo sa na hodinách naučili.  Príďte si zatancovať a odreagovať sa od každodenných povinností.