DÔLEŽITÉ /prosím prečítajte si pred odoslaním/
- Ak sa prihlasujete s partnerom/kou stačí vypísať jednu prihlášku a do správy vypísať meno partnera/ky.
 - Ak sa prihlasujete na svadobnú prípravu /svadobné balíčky/ poprosíme vás aj o termín svadby.
- Prihláška bude plne akceptovaná až po zaplatení plnej sumy za daný začiatočnícky kurz. Až po zaplatení máte rezervované miesto v kurze!

Viac o Vašich právach a o tom, že ochranu Vašich osobných údajov beriem vážne, sa dozviete na stránke: ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ NA YOUTUBE. Vďaka online videám, ktoré pre Vás pripravujeme sa môžete naučiť tancovať aj z pohodlia Vášho domova.