Prihláška

Prihláška

  Prihlasujem

  Vyberte si z našej ponuky:

  DÔLEŽITÉ! Prosím prečítajte si pred odoslaním prihlášky.

  • Ak prihlasujete svoje dieťa, prosím vyplňte údaje pre vaše dieťa.

  • Ak sa prihlasujete s partnerom/kou stačí vypísať jednu prihlášku a do správy vypísať meno partnera/ky. 

  • Ak sa prihlasujete na svadobnú prípravu /svadobné balíčky/ poprosíme vás aj o termín svadby.

  • Prihláška bude plne akceptovaná až po zaplatení plnej sumy za daný tanečný kurz. Až po zaplatení máte rezervované miesto v kurze!

  Viac o Vašich právach a o tom, že ochranu Vašich osobných údajov beriem vážne, sa dozviete na stránke: ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Svadobný tanec - "Prekvapte svojím tancom"
  This is default text for notification bar