Umenie tanca

UMENIE TANCA – LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

   

 

FRIMart studio  pripravilo pre žiakov a študentov atraktívne tanečno–vzdelávacie predstavenie s názvom “UMENIE TANCA”. Pôsobivý tanečno-umelecký program „Umenie tanca“ je zmesou temperamentných rytmov Latinskej Ameriky. Našim zámerom je informovať žiakov o spoločenských tancoch cez históriu až po súčasnosť. Podujatie obsahuje tanečnú históriu spojenú s ukážkami jednotlivých tancov, ktorá je doplnená o projekciu. Súčasťou predstavenia je škola tanca, interaktívne cvičenia zamerané na rozvoj rytmických schopností a citu pre rytmus, nádherné tanečné kostýmy, unikátne profesionálne tanečné choreografie, expresívna hudba zameraná na rozvoj osobnosti v smere rytmu, emócii a kreativity tanca.logo_a_ministerstvoVhodné pre I. a II. stupeň základných škôl a pre stredné školyDĺžka predstavenia: 60 minútSme poberatelia kultúrnych poukazov

   

UMENIE TANCA – ŠTANDARDNÉ TANCE

   

FRIMart studio pripravilo pre žiakov a študentov atraktívne tanečno–vzdelávacie predstavenie s názvom UMENIE TANCA. Výchovno-tanečné predstavenie je úžasným spojením hudby, tanca a umenia, v ktorom žiakom a študentom predstavíme spoločenské no najmä štandardné tance. Prenesieme žiakov a študentov do sveta klasických Valčíkov, anglického Waltzu, elegantného Slow Foxtrotu cez Argentínske tango, energickú Chachu až po swingový Jive a mnoho iných tancov. Podujatie obsahuje tanečnú históriu spojenú s ukážkami jednotlivých tancov, ktorá je doplnená o projekciu. Súčasťou predstavenia je škola tanca, interaktívne cvičenia zamerané na rozvoj rytmických schopností a citu pre rytmus. Nádherné tanečné kostýmy, unikátne profesionálne tanečné choreografie, expresívna hudba zameraná na rozvoj osobnosti v smere rytmu, emócií a kreativity tanca.logo_a_ministerstvoVhodné pre I. a II. stupeň ZŠ a SŠDĺžka predstavenia: 60 minútSme poberatelia kultúrnych poukazov

   

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU

 OBJEDNAŤ

REFERENCIE

   

PaedDr. Ľubica BEŇOVÁ, ZŠ s MŠ HalíčVo štvrtok 12. 02. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili dlho očakávaného výchovno-tanečného koncertu Umenie tanca. Koncert usporiadalo tanečné štúdio FRIMart z Prešova. Súčasťou koncertu boli prezentácie o pôvode latinsko – amerických tancov, tanečné ukážky a škola tanca. Žiaci sa naučili tanečné kroky merenge, paso doble a cha – chu. Už sa všetci tešia na ďalší koncert Umenie tanca so štandardnými tancami.

Základná škola s materskou školou, Školská 138/6, VikartovceVaše predstavenie sa nám, hlavne žiakom našej školy veľmi páčilo. Veľmi pozitívne hodnotíme najmä Váš prístup k deťom, ktoré ste zapájali do Vášho programu. Žiaci si tak mali možnosť vyskúšať rôzne tanečné kroky a rytmické cvičenia. Najviac sa žiakom páčilo to že boli zapojení do činností programu a aj tanečné ukážky a komentáre k jednotlivým tancom boli pre žiakov poučením a umeleckým zážitkom. S pozdravom ZŠ s MŠ Vikartovce

Mgr. Peter Plavčan, ZŠ s MŠ Štefana Náhalku, Liptovská Teplička.Vážení taneční umelci, chceme sa Vám touto cestou poďakovať za pútavý a na vysokej profesionálnej úrovni prevedený program “tanečnej školy” latino tancov. Zaujal nás – učiteľov a zaujal aj žiakov. Tanečné umenie bolo vo Vašom prevedení prezentované zaujímavo, profesionálne a s dôrazom na bezprostredný kontakt s publikom. Prajem veľa úspechov a ostávam s pozdravom, Mgr. Peter Plavčan

Mgr. Darina Kujbušová, ZŠ NovosadDňa 4. apríla 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili krásneho predstavenia s názvom „Umenie tanca,“ kde mali možnosť vidieť prehliadku štandartných a latinskoamerických tancov v podaní mladých prešovských tanečníkov. Vystúpenie sa žiakom páčilo. Odniesli si hodnotný umelecký zážitok, nové vedomosti o štandartných tancoch a naučili sa aj tanečné kroky. Valčíkový krok a tanec s profesionálmi si vyskúšali aj dvaja odvážlivci.

Anna Žáková, zást. riad. ZŠ s MŠ ZborovPredstavenie Umenie tanca – latinsko-americké tance, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Zborove dňa 28. marca 2014 nás zaujalo. Bolo pre nás poučné, pretože sme sa dozvedeli viac o vzniku jednotlivých tancov- o čase i mieste, kde vznikali. Bolo však aj zábavné, veď sme videli ukážky jednotlivých tancov v prevedení profesionálov. Deti neboli len pasívni pozorovatelia, ale vyskúšali si aj rytmizáciu – vytlieskavanie, či jednoduchšie kroky. Nadšene tlieskali aj krásnym kostýmom. Za predvedené výkony Vám ďakujeme a odporúčame predstavenie aj ďalším školám.

p. Štibelová – riaditeľka, ZŠ SlanecDňa 04. 02. 2014 sa žiaci našej školy preniesli v rytme latinsko-amerických tancov do oblasti Kuby, Južnej Ameriky a Španielska , kde tieto tance vznikli. Vedúci tanečnej školy z Prešova – Mgr. Dušan Frimer spolu so svojimi zverencami a zverenkyňami v nádherných pestrofarebných kostýmoch nám predviedli krásne umenie tanca. Rytmické tance v nás vyvolali chuť pokračovať v tanci: Cha-cha, Salsa, Samba, Merenge, Paso doble aj po skončení predstavenia. Naše tancujúce nohy bolo vidieť pod stolom aj na ďalších vyučovacích hodinách. Bol to pre nás krásny a nezabudnuteľný zážitok.

Ing. Petra Romanová , SOŠ, Jarmočná 108, Stará ĽubovňaV mene pedagógov  a študentov našej školy  SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, by som sa Vám chcela poďakovať za skutočne kvalitný výchovno-tanečný koncert, ktorého sme sa mali možnosť zúčastniť  23. 10. 2013 v  Dome kultúry v Starej Ľubovni. Koncert Umenie tanca latinsko-americké tance mal vynikajúcu kultúrnu, umeleckú a výchovnú hodnotu. Študentom ale aj pedagógom bol ponúknutý pohľad na históriu a ukážky jednotlivých tancov ako salsa, chachacha, paso-doble, jive… Študenti sa dokonca mohli naučiť základné kroky jednotlivých tancov a vybraní dobrovoľníci si s radosťou zatancovali s účinkujúcimi. Celý koncert bol doplnený náučnou a vkusnou videoprojekciou. Prajem Vám veľa úspechov a veľa tvorivých nápadov. Tešíme sa na ďalšie koncerty.

Mgr. Jana Mareková – zástupkyňa školy, ZŠ s MŠ, Školská 20, MargecanyOceňujeme: kvalitu a atraktivitu programu, interaktívnu prácu s publikom, kostýmy, umelecké prevedenie, sprievodné slovo prispôsobené vekovému zloženiu publika, schopnosť improvizácie podľa požiadavok objednávateľa, serióznosť a dochvíľnosť, formu propagácie, vysokú kultivovanosť účinkujúcich aj manažmentu.

Mgr. Andrea Černoková – učiteľka, ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri HornádeTanečné štúdio FRIMart sme na pôde našej školy privítali po prvýkrát a u detí sa stretlo s veľkým záujmom. Šikovní tanečníci a krásne tanečníčky pripravili pre deti program zameraný na latinsko-americké tance. Predstavenie priblížilo žiakom históriu tanečného umenia i druhy jednotlivých tancov, ktoré v nich prebudili utajený temperament. Do programu boli zapojené aj samotné deti, ktoré si vytlieskavaním precvičili najmä rytmiku a hudobný sluch. Tanečníkov sme odprevádzali búrlivým potleskom, čo bolo dôkazom, že sa predstavenie deťom naozaj páčilo. Ďakujeme!

Mgr. Milena Kimlerová – zástupkyňa školy, ZŠ, Jarmočná 96, Ždaňa “Dňa 24. 9. 2013 predviedli členovia tanečného štúdia FRIMart studio, našim žiakom ukážky spoločenských tancov. Zároveň žiakov informovali o pôvode predvádzaných tancov. V závere tanečno-vzdelávacieho predstavenia žiaci súťažili vo vedomostnej súťaži, v ktorej si overili získané vedomosti. Ďakujeme!”

Mgr. Agnesa Jesenská – zástupkyňa školy, ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Predstavenie “Umenie tanca” bolo naozaj o umení. Pútavé a hlavne interaktívne vystúpenie tanečníkov zaujalo našich žiakov, čo v dnešnej dobe nie je ľahké a nie každý to dokáže. Takže – páčilo sa :).

Riaditeľstvo ZŠ RozhanovceVýchovno – tanečný koncert Umenie tanca bol zameraný na rozvoj estetického vnímania a prehlbovania vzťahu k umeleckým hodnotám. Umelci výnimočným spôsobom spojili tanečnú teóriu s ukážkami jednotlivých tancov. Program spestrili aj výučbou základných krokov jednotlivých tancov, do ktorej zapojili všetkých žiakov našej školy.Vytvorili príjemnú atmosféru a “chuť” žiakov učiť sa tajomným krokom tanca. Už teraz sa tešíme na ďalšie podujatie, ktoré pre nás pripravíte. Ďakujeme!

Michal Švajka, riaditeľ CZŠ Juraja Sklenára LetanovceTanečné vystúpenie sa našim žiakom aj pedagógom veľmi páčilo. Vystúpenie malo vzdelávaciu aj zábavnú funkciu, bolo určené pre všetky vekové kategórie, podnecovalo k aktivite a žiaci sa do neho radi zapájali. Bolo to veľmi svieže, netradičné a všetkým školám vrelo odporúčam.

   

error: Content is protected !!