Tanec je umením, ktoré hovorí univerzálnym jazykom, a je zrozumiteľný každému, kto mu dostatočne otvorí svoje srdce.   Tak ako sa vyvíjajú rôzne druhy umenia aj tanec má svoje základy hlboko zakorenené v zrkadle času.Inšpirujeme sa krokmi, melódiou a pôvodnými rytmami, ktoré prenášame do zrozumiteľného jazyka dnešnej doby pre súčasnú generáciu. Spájame tak minulosť so súčasnosťou, kde hudba a tanec sa stávajú našim tlmočníkom pre vyjadrenie pocitov rôznych tanečných štýlov.

Vhodné: pre I. a II. stupeň ZŠ a SŠ
Dĺžka predstavenia: 45 minút

Sme poberatelia kultúrnych poukazov

REFERENCIE

 

Mgr. Katarína Mihalčinová, ZŠ Soľ

Dňa 07.11.2014 sa v priestoroch telocvične našej školy už druhýkrát  predstavili skvelí tanečníci z tanečného štúdia FRIMart v Prešove. Tento krát s predstavením Tanec - jazyk doby.  Profesionálne predvedenými tancami ako aj očarujúcimi kostýmami si získali pozornosť nielen žiakov, ale i nás pedagógov. Vystúpenie bolo vhodne sprevádzané náučnou a vkusnou videoprojekciou. Nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov bolo "vyzvanie do tanca", ktoré si do sýtosti užili. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vystúpenia. S pozdravom Mgr. Katarína Mihalčinová, ZŠ Soľ