TERMÍN NAJBLIŽŠEJ TANČIARNE

  • TERMÍN: 29.3.2019 / piatok

  • ČAS: 19:00 - 20:30
  • MIESTO: FRIMart studio, Budovateľská 34, Prešov
  • VEČER PLNÝ HUDBY A TANCA V TANEČNEJ ŠKOLE FRIMART
  • JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ ZATANCOVAŤ SI SPOLOČENSKÉ TANCE:
  • ŠTANDARDNÉ TANCE: WALTZ, TANGO, VALČÍK, QUICKSTEP
  • LATINSKO-AMERICKÉ: SAMBA, CHACHA, RUMBA, JIVE, SALSA
  • TANGO ARGENTINO

VSTUPNÉ: 5 € / osoba

ONLINE REZERVÁCIA

PRE KOHO JE TANČIAREŇ URČENÁ?

Tančiareň je určená pre všetkých, ktorí si chcú zatancovať spoločenské tance. Pre všetky úrovne kurzov spoločenských tancov, kde si páry môžu zatancovať čo sa na hodinách naučili.  Skvelý večer plný hudby, tanca a zábavy.

SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ NA YOUTUBE. Vďaka online videám, ktoré pre Vás pripravujeme sa môžete naučiť tancovať aj z pohodlia Vášho domova.