NOVÝ TERMÍN KURZU

- ZAČIATOČNÍCI : 29.10.2020/ štvrtok/ 18:10

- ZAČIATOČNÍCI : 18.10.2020/ nedeľa/ 20:15 

 

 • TRVANIE: 8 x 60 min.
 • MIESTO KURZU: FRIMart studio, Budovateľská 34, Prešov
 • PERIODICITA: 1 x týždenne
 • ZÁKLADY TANCOV: waltz, chacha, valčík, polka, jive, tango, blues
 • Po ukončení kurzu môžete pokračovať v kurze pre mierne pokročilých - 2. úroveň

CENA KURZU: 45 € / osoba

PRIHLÁSIŤ SA DARUJ TANECNAJČASTEJŠIE OTÁZKY

POPIS KURZU

Chcete sa naučiť niečo nové? Práve pre Vás sme pripravili lekcie spoločenského tanca pre dospelých. Úlohou tanečných lekcii pre dospelých je naučiť sa základné tanečné kroky jednotlivých tancov a možnosť pokračovať vo vyšších úrovniach kde sa tanec neustále zdokonaľuje a vylepšuje.

Tanečné lekcie sú výborné pre udržanie zdravia, zníženie stresu, pre zvýšenie pohybovej kultúry a sebavedomia, pre oddych, relax, zábavu i potešenie. Príďte sa naučiť základy štandardných, latinsko-amerických a národných tancov .

Termíny pokračovacích kurzov nájdete v ROZVRHU

Rozdelenie kurzov do 5 tanečných úrovní:

1.  úroveň - ZAČIATOČNÍCI 1

 • Naučíte sa základy tancov: waltz, chacha, valčík, polka, jive, tango, blues
 • Dĺžka trvania kurzu: 8 x 60 min.
 • Úhrada za základné kurzy je prevodom na účet
 • Až po uhradení platby máte záväzne rezervované miesto v kurze!
 • možnosť pokračovať v kurze pre mierne pokročilých

2. úroveň - ZAČIATOČNÍCI 2

 

Na tanečných lekciách pre mierne pokročilých sa neustále cibríte nielen v krokoch, ale postupne sa učíte zložitejšie tanečné variácie ako aj techniku, ktorá napomáha k tancu. 

 • Opakujú a vylepšujú sa tance : waltz, valčík, chacha, čardáš, tango, salsa, jive
 • Dĺžka trvania: 8 x 60 min.
 • možnosť pokračovať v kurze pre stredne pokročilých

3. úroveň - MIERNE  POKROČILÍ 1

Na  tanečných lekciách pre pokročilých sa neustále cibríte nielen v krokoch, ale postupne sa učíte zložitejšie tanečné variácie ako aj techniku, ktorá napomáha k tancu. 

 • Opakujú a vylepšujú sa tance : waltz, valčík, chacha, rumba, tango, quickstep, jive
 • Dĺžka trvania: 8x60 min
 • možnosť pokračovať v kurze pre pokročilých

4. úroveň - MIERNE  POKROČILÍ 2

 

Na  tanečných lekciách pre pokročilých sa neustále cibríte nielen v krokoch, ale postupne sa učíte zložitejšie tanečné variácie ako aj techniku, ktorá napomáha k tancu. 

 • Opakujú a vylepšujú sa tance : waltz, quickstep, chacha, rumba, samba, tango, jive
 • Dĺžka trvania: 8x60 min
 • možnosť pokračovať v kurze pre pokročilých - klub

5. úroveň - POKROČILÍ  

Tanec je umením, ktoré sa neustále zdokonaľuje a vylepšuje. Pridajte sa k skupine pokračovacieho kurz, pre ktorých sa tanec stal životným štýlom, zmysluplným využitým času a relaxom. Na pokračovacích tanečných lekciách  sa neustále cibríte nielen v krokoch, ale postupne sa učíte zložitejšie tanečné variácie ako aj techniku, ktorá napomáha k tancu. Pokračovacie lekcie trvajú celoročne. Možnosť tanečných párov zúčastniť sa tanečných súťaží.

 • Opakujú a vylepšujú sa tance : waltz, valčík, tango, quickstep, samba, rumba, chacha, jive...
 • Dĺžka trvania: 8x60 min
 • možnosť pokračovať v kurze pre pokročilých
 •  

Tanečná štúdio FRIMart Prešov si vyhradzuje právo na zmenu tancov v jednotlivých úrovniach kurzov.

Ak máte záujem o niektorý z tanečných kurzov je POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ:

 • termíny kurzov nájdete na domovskej stránke po kliknutí na logo
 • e-mail: frimartstudio@gmail.com
 • telefonicky: 0908 331 814
 • alebo online PRIHLÁŠKA
 

POZRI AJ

ČO SÚ SPOLOČENSKÉ TANCE

Spoločenský tanec je najprirodzenejšou ľudskou pohybovou aktivitou, ktorú poznáme. Spoločenský tanec je vynikajúci pre celé telo, rozvíja koordináciu myslenia a svalov, povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku a hlavne nás učí spoločenskému životu. Prináša nám mnoho výhod a taktiež je to spôsob, ako sa stretnúť a zoznámiť s novými ľuďmi a tiež osobou opačného pohlavia. Spoločenské tance sa delia na 2 skupiny: Sú to tance Štandardné a Latinsko-americké tance. Do štandardných tancov patria: Waltz, Tango, Valčík, Slowfoxtrot a Quickstep. Do latinskoamerických tancov patria: Samba, Cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive.
Tanečné kurzy štandardných tancov sú charakteristické uzavretým párovým držaním. Súčasný štandardný štýl sa vyznačuje dravosťou, obdivom ku kráse, romantickosťou a citovým prežitím hudby a pohybu. Štandardné tance sú historicky staršie ako latinsko-americké tance. Ich pôvod pochádza ( okrem tanga ) z európskej kultúrnej tradície . Pre štandardné tance je typické pevné a rámové držanie tanečného páru, kedy pár počas celej doby tanca stojí " telo na telo " vždy čelom k sebe. Do štandardných tancov patria: Waltz, Tango, Valčík, Slowfoxtrot a Quickstep.
Latinsko-americké tance sú tance, ktoré sa tancujú vo voľnejšom držanií než tance štandardné a sú charakteristické väčšou voľnosťou pohybu, variácií i tanečného oblečenia. Latinsko-americké tance sa tancujú, ako na mieste tak aj v pohybe po celom tanečnom parkete. Pohyb v latinsko-amerických tancoch je rovnako ako hudba plná energie. Do latinskoamerických tancov patria: Samba, Cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive.

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VÁS