Mladý džentlmen, mladá dáma

  

Cieľom programu je poukázať, že zdvorile správanie nie je zastarané a nemoderné, ale naopak, osvojenie si základov spoločenského správania napomáha rozvíjať medziľudské vzťahy založené na porozumení. Mládež ako spoločenská skupina bude o niekoľko rokov rozhodovať o našej budúcnosti. Je na nás ukázať im, správnu cestu slušnému správaniu a úcte k iným ľudom, k sebe samému a k spoločnosti. Zámerom je vzbudiť u žiakov záujem o spoločenské tance – ktoré vedú k základom slušného správania sa. Sú tancami, ktoré rozvíjajú vlastnosti mladého džentlmena a mladej dámy. Prostredníctvom rôznych ukážok a cvičení odprezentujeme základy slušného správania sa a etikety.Vhodné: pre I. a II. stupeň ZŠ a SŠDĺžka predstavenia: 60 minút

Sme poberatelia kultúrnych poukazov

logo_a_ministerstvo

Uložiť

Uložiť

REFERENCIE

SOŠ Technická, PrešovDobrý deň
Sme radi, že sme mali so žiakmi našej školy možnosť zúčastniť sa 15.03.2017 Vášho predstavenia v PKO. Referencie od pedagogického dozoru sú pozitívne. Kolegyňa popísala predstavenie ako veľmi dobré najmä z výchovného hľadiska, pretože dnes “džentlmenské” správanie u mladých ľudí väčšinou absentuje. Zároveň vyzdvihla veľmi dobrú prípravu a kvalitný výkon účinkujúcich. V budúcnosti budeme radi, ak sa na Vaše ďalšie predstavenia budeme môcť prísť znova pozrieť.

S pozdravom
PhDr. Milan Laca, zástupca riaditeľa pre TV Obchodná akadémia, PrešovSme radi, že žiaci našej školy sa zúčastnili tak kvalitnej show a posielam
Vám bezprostrednú reakciu mojich dvoch kolegýň, s ktorými som sa stretol
ešte v deň konania predstavenia.

“Predstavenie bolo pre žiakov poučné, vhodné a aktuálne a podľa odozvy z ich strany ich aj veľmi zaujalo.
Interaktívny prvok zapájania žiakov do programu, ktorý moderátor použil, celý program aj predstavenie
veľmi spestril. Pekné, hravé, chutné!”

Teším sa, že sme spolupracovali a som presvedčený aj o pokračovaní.
S pozdravom

Ing. Martin Keseličko
zástupca riaditeľa školy

error: Content is protected !!